cosplay系列h

cosplay系列h

以上身体强,背项强,将欲成痉,故用解表之剂,使郁热得伸,以免焚灼筋缩也。此皆不当名消渴,致后人泾渭不分,动手即从温补,热证逢之,不死何待?

 不得已,勉用黄龙汤∶大黄、浓朴、枳实、芒硝、人参、地黄、当归。火为元气之贼,壮火食气,一盛则一衰。

 此河间、子和二公所谓大声疾呼,而痛诋其非也。其有气急闭甚者,僵蚕为末,姜汁调下立愈。

故曰知其要者,一言而终。脾肺气虚,不能营运,上壅不降,面目虚浮,刺,或起白皮作痒,但浅在皮肤者,皆属肺经风热,清肺饮。

若妄加灼艾,或发其表,则死不旋踵。又雄黄、白矾、苦丁香为末,霜梅肉捣膏作条,入鼻内,亦效。

旧谓脾虚则求助于食。夫疟由于痰滞,而痰之滞也,岂独由于风寒,一切外感内伤皆能致之。

Leave a Reply